De apostrof in twee talen

Wanneer schrijf je ’s en wanneer komt de apostrof achter het woord?

Meervoud op s. De regel voor woorden die in het meervoud op s eindigen is:

 1. Je schijft de s altijd direct aan het woord vast, tenzij er daardoor verwarring ontstaat over de uitspraak. In dat geval schrijf je ’s.
 2. Je schrijft altijd ’s bij woorden die eindigen op de klinkers a, i, o, u of y en bij afkortingen (taxi’s, hobby’s, tv’s).
 3. Bij woorden die eindigen op eau, ay, ieu, ui, ie, e, ee, oo of é schrijf je de s vast (cadeaus, essays, cafés).

Bezits-s. Wanneer je een bezit wilt uitdrukken, hoor je vaak een s aan het eind van het woord. Bijvoorbeeld: Barts fiets. Om de bezits-s goed te gebruiken, moet je de volgende drie regels kennen:

 1. Je schrijft de s vast aan het woord wanneer dat bij de uitspraak geen problemen oplevert (Mohammeds laptop, Elines verjaardag, mijn broers scooter, Hannahs reisgenoot).
 2. Je schrijft ’s wanneer die uitspraak wel problemen zou opleveren. Meestal spreek je de klinker anders te kort uit (Marcella’s rijbewijs, Theo’s verhaal, Otto’s bedrijf, Ruby’s kapper).
 3. Je schrijft geen s wanneer je al een s-klank hoort. Om het bezit uit te drukken schrijf je dan alleen een apostrof aan het woord vast (Alex’ krant, Loes’ bijbaan, Ramirez’ zusje, Greenpeace’ acties).

  Let op: Hans zoon betekent de zoon van Han. Hans’ zoon betekent de zoon van Hans.
Hoe zit het in het Engels? Geloof deze tekening niet! Om het meervoud te vormen wordt er aan zelfstandige naamwoorden in het Engels GEEN apostrof toegevoegd!

Bezits-s in het Engels. of liever: De apostrofregels voor de bezittelijke vorm.

 1. Alle Engelse bezittelijke woorden krijgen een een apostrof en een s op het eind.
 2. Als het woord al een s heeft, volstaat een apostrof op het eind.
 3. Als een woord niet uit zichzelf op een s eindigt, heeft het een ’s nodig.

Voorbeelden enkelvoud: Amy’s ballet class, Lisa’s car, Robert’s car, Ross’s room, Ross’s sports teams. Zelfs als de naam eindigt op een s, is het correct om ’s toe te voegen teneinde de bezittelijke vorm te vormen. Om hen bezittelijk te maken is het ook goed als je alleen een apostrof toevoegt aan het eind van enkelvoudige woorden die eindigen op een s (Ross’ of Ross’s).

Voorbeelden meervoud: the Children’s rooms, the parents’ bedroom, the Smiths’ lives. Het is niet nodig om nog een s te zetten aan het einde van een bezittelijk woord in het meervoud.

Meervoudsvormen van zelfstandige naamwoorden kennen geen apostrof in het Engels.