Samenstellingen met anderstalige delen

Wat is juist: assessment centerassessment-center of assessmentcenter?

Juist is: assessmentcenter. Voor de duidelijkheid mag er eventueel een streepje worden gebruikt: assessment-center.

Assessmentcenter is een samenstelling van twee Engelse zelfstandige naamwoorden: assessment, dat onder andere ‘beoordeling’ betekent, en center (‘bureau, instituut’). Een assessmentcenter is een organisatie of bureau waar wordt onderzocht of sollicitanten en werknemers geschikt zijn voor een bepaalde functie. In het Engels is assessment center juist, maar in het Nederlands is het één woord: het is een samenstelling.

Samenstellingen worden in het Nederlands in het algemeen aan elkaar geschreven: beoordelingsbureauvaardigheidstoetsradiovraaggesprek, enz. Dat geldt ook voor samenstellingen met een of meer Engelse woorddelen: showbizznieuwsretailbedrijfbuurtmanageradrenalinekick. Ook ingeburgerde, geheel Engelstalige woordgroepen worden aan elkaar geschreven in het Nederlands: accountmanageractivitycentercallcentermanagementteamvoicemailwellnesscentersciencefictionfactsheetbackhandpassing

Óf een Engelse woordcombinatie ingeburgerd is in het Nederlands of niet, is soms lastig vast te stellen. Gebruik dan een woordenboek of spellinglijst om te kijken hoe zo’n woord (of een woord dat er sterk op lijkt) wordt geschreven. 

Wat is juist: freelanceredacteur of freelance redacteur?

Zowel freelanceredacteur als freelance redacteur is correct.

Freelance is volgens de woordenboeken een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden worden gewoonlijk los geschreven van het woord dat erop volgt: goede redacteursnelle redacteur en dus ook freelance redacteur.

Maar veel uit het Engels geleende bijvoeglijke naamwoorden, zoals freelancefulltime en online, kunnen ook deel uitmaken van een samenstelling: freelancecontractfreelancefotograaffulltimebaanonlineverbindingFreelanceredacteur kan dus ook.

Klemtoon en woordlengte

Het verschil tussen freelance redacteur en freelanceredacteur is enigszins te horen aan de klemtoon. In freelance redacteur krijgen beide woorden een eigen klemtoon. In freelanceredacteur ligt de klemtoon op het eerste woorddeel, om precies te zijn op lance. Hoe langer de combinatie wordt, hoe meer de neiging bestaat om freelance (en fulltimeonline, etc.) los te schrijven: freelance tijdschriftredacteurfulltime belastingadviseuronline persoonlijkheidsadvies.

Herkomst van het woord freelance

Het Engelse woord free-lance betekende van oorsprong ‘vrije lans’ of ‘vrije lansier’. De term is in de negentiende eeuw geïntroduceerd door Sir Walter Scott in zijn bekende ridderroman Ivanhoe; hij duidde er middeleeuwse huursoldaten mee aan. Later werd de betekenis algemener: ‘iemand die zonder contract werkzaamheden voor een ander verricht’. Freelancer en freelance zijn beide in de jaren vijftig in het Nederlands terechtgekomen.

Wat is juist: ad-hocoplossingad hoc-oplossing of adhocoplossing?

Ad-hocoplossing en ad-hoc-oplossing zijn allebei juist. Ad hoc-oplossing (met een spatie) is onjuist, net als ad hoc oplossing.

Een ad-hocoplossing is eenoplossing die maar in één geval werkt of die maar voor even zal werken. Deze samenstelling bestaat uit een Latijnse woordgroep (ad hoc) en een zelfstandig naamwoord (oplossing). In samenstellingen die beginnen met zo’n anderstalige (maar niet-Engelse) woordgroep, wordt een streepje tussen deze woorden gezet (ad-hocoplossing). Voor de leesbaarheid mag er ook een extra streepje worden ingevoegd: ad-hoc-oplossing is ook goed.

Meer voorbeelden met ad hoc:

 • ad-hocanalyse, ad-hoc-analyse
 • ad-hocbeslissing, ad-hoc-beslissing
 • ad-hocbestuur, ad-hoc-bestuur
 • ad-hoccomité, ad-hoc-comité
 • ad-hoccommissie, ad-hoc-commissie
 • ad-hocinitiatief, ad-hoc-initiatief
 • ad-hoconderzoek, ad-hoc-onderzoek
 • ad-hocoptie, ad-hoc-optie

Ad hoc komt ook weleens voor ná een zelfstandig naamwoord: commissie ad hocoplossing ad hoc. Dan staat er een spatie tussen alle woorden, net als in zinnen als: ‘Hij reageerde ad hoc’, ‘Haar oplossing was ad hoc bedacht.’

Meer voorbeelden van samenstellingen waarvan de eerste delen een woordgroep uit een andere (niet de Engelse) taal zijn:

 • a-capellakoor, a-capella-koor (‘Ons koor zingt a capella’)
 • ad-interimdirecteur, ad-interim-directeur (‘Deze directeur is ad interim aangesteld’)
 • à-la-carterestaurant, à-la-carte-restaurant (‘De term à la carte betekent dat je zelf je menu kunt samenstellen op basis van de menukaart van een restaurant’)
 • aloë-veracrème (‘De aloë vera heeft dikke bladeren’)
 • aloë-veragel, aloë-vera-gel (‘De aloë vera heeft dikke bladeren’)
 • angina-pectorisaanval, angina-pectoris-aanval (‘Angina pectoris is een ernstige aandoening’)
 • anorexia-nervosapatiënt, anorexia-nervosa-patiënt (‘Karen Carpenter leed aan anorexia nervosa’)
 • a-prioribesluit, a-priori-besluit (‘Het besluit is a priori genomen’)
 • a-priorikeus, a-priori-keus (‘De keus was a priori gemaakt’)
 • art-decostijl (‘Strakke en eenvoudige vormen zijn het kenmerk van art deco’)
 • art-nouveaukunst (‘De art nouveau is een Europese kunststijl, verwant aan de jugendstil’)
 • au-bain-mariebereiding, au-bain-marie-bereiding (‘Verwarm de saus au bain-marie’)
 • au-pairbureau, au-pair-bureau (‘Ze heeft als au pair in Londen gewerkt’)
 • babi-pangangmenu (‘Babi pangang is geroosterd varkensvlees’)
 • bain-mariepan (‘Een pannenset van twee in elkaar passende pannen om voedsel au bain-marie te verwarmen’)
 • chili-con-carnerecept, chili-con-carne-recept (‘Vanavond eten we chili con carne’)
 • caffè-latteglas (‘Caffè latte is koffie met veel melk’)
 • commedia-dell‘artefiguur, commedia-dell’arte-figuur (‘Harlekijn (Arlecchino) is een figuur uit de commedia dell’arte’)
 • crème-brûléebrander, crème-brûlée-brander (‘Ik ben dol op crème brûlée’)
 • cum-laudevermelding, cum-laude-vermelding (‘Zij studeerde cum laude af’)
 • da-capoaria, da-capo-aria (‘Da capo betekent: ‘nog eens vanaf het begin’’)
 • daging-rendangmenu (‘Daging rendang is een Indisch gerecht van met kokos gestoofd rundvlees’)
 • dolce-far-nientesfeer, dolce-far-niente-sfeer (‘Vakantie is voor mij vooral een dolce far niente’)
 • eau-de-cologneflesje, eau-de-cologne-flesje (‘Eau de cologne betekent letterlijk ‘water van Keulen’’)
 • en-blocclausule, en-bloc-clausule (‘Verzekeraars hebben vaak het recht om de premies en bloc, dus voor alle polishouders, te wijzigen’)
 • en-blocbepaling, en-bloc-bepaling (‘De verzekeraar mag ook de voorwaarden van sommige verzekeringen en bloc wijzigen’)
 • en-suitedeuren, en-suite-deuren (‘Ons vorige huis had een mooie kamer en suite’)
 • ex-aequoreglement, ex-aequo-reglement (‘Bij een ex aequo geeft de laatst gereden wedstrijd de doorslag’)
 • ex-antebeleidsevaluatie, ex-ante-beleidsevaluatie (‘Ex ante betekent ‘van tevoren’)
 • ex-librisstempel (‘Een ex libris staat meestal voor in een boek’)
 • ex-postevaluatie, ex-post-evaluatie (‘Ex post betekent ‘achteraf’ of na ‘afloop’’)
 • extra-murosactiviteiten, extra-muros-activiteiten (‘Studenten kunnen ook extra muros studeren’)
 • feng-shuiopleiding, feng-shui-opleiding (‘Feng shui is een uit China afkomstige kunst om een harmonieuze inrichting te creëren’)
 • fin-de-siècleroman, fin-de-siècle-roman (‘Deze roman is geschreven in het fin de siècle’)
 • garra-rufabad, garra-rufa-bad (‘De Garra rufa wordt ook wel ‘knabbelvisje‘ genoemd’)
 • haute-couturecollectie, haute-couture-collectie (‘Zij draagt alleen maar haute couture’)
 • herpes-simplexvirus, herpes-simplex-virus (‘Herpes simplex wordt meestal ‘koortslip’ genoemd’)
 • in-situvitrificatie (‘Vitrificatie in situ wil zeggen dat verontreinigingen in de bodem ter plaatse worden verglaasd’)
 • in-vitrofertilisatie, in-vitro-fertilisatie (‘Bij technieken die in vitro worden toegepast, wordt een deel van een organisme gebruikt’)
 • in-vitromaturatie, in-vitro-maturatie (‘Bij technieken die in vitro worden toegepast, wordt een deel van een organisme gebruikt’)
 • jeu-de-boulesbaan, jeu-de-boules-baan (‘Hij is een groot liefhebber van jeu de boules’)
 • laisser-fairehouding, laisser-faire-houding (‘Houding die gekenmerkt wordt door het idee ‘laisser faire’ – laat iedereen zijn eigen zin doen’)
 • lollo-rossosalade, lollo-rosso-salade (‘Lollo rosso is een slasoort met gekrulde bladeren’)
 • mastino-napoletanopup, mastino-napoletano-pup (‘De mastino napoletano is een grote hond’)
 • multiple-sclerosepatiënt, multiple-sclerose-patiënt (‘Multiple sclerose betekent letterlijk ‘op vele plaatsen voorkomende weefselverharding’)
 • nemo-teneturbeginsel, nemo-tenetur-beginsel (‘Nemo tenetur is Latijn voor ‘niemand kan verplicht worden’)
 • nouveaux-richesfamilie, nouveaux-riches-familie (‘Een ander woord voor nouveaux riches is parvenu’s’)
 • nouvelle-cuisinekookboek, nouvelle-cuisine-kookboek (‘Paul Bocuse is een belangrijke naam binnen de nouvelle cuisine’)
 • nouvelle-vaguefilm, nouvelle-vague-film (‘Eric Rohmer is een van de belangrijkste figuren uit de nouvelle vague’)
 • panna-cottapuddinkje (‘Panna cotta is een zoete Italiaanse roompudding’)
 • pencak-silatbeoefenaar (‘Pencak silat is een uit Indonesië afkomstige vechtsport’)
 • pina-coladacocktail (‘Pina colada betekent letterlijk ‘gezeefde ananas’’)
 • post-factumanalyse (‘Post factum betekent ‘achteraf’’)
 • post-factumcontrole (‘Een controle post factum is een achterafcontrole’)
 • post-partumdepressie (‘Post partum betekent letterlijk ‘na de bevalling’’)
 • post-partumpsychose (‘Post partum betekent letterlijk ‘na de bevalling’’)
 • pro-deoadvocaat, pro-deo-advocaat (‘De hulpverlening was pro deo’) (officieel: pro Deo en pro-Deoadvocaat)
 • pro-formabijdrage, pro-forma-bijdrage (‘We betaalden een financiële bijdrage van pro forma € 1,-’)
 • pro-formaprocedure, pro-forma-procedure (‘Deze procedure wordt ook wel pro forma gevolgd’)
 • pro-formazitting, pro-forma-zitting (‘Deze zitting zal pro forma plaatsvinden’)
 • pro-justitiarapportage, pro-justitia-rapportage (‘Er wordt pro justitia gerapporteerd’)
 • pro-memoriepost, pro-memorie-post (‘Het agendapunt werd pro memorie toegevoegd’)
 • pro-ratavergoeding, pro-rata-vergoeding (‘De vergoeding wordt pro rata berekend’)
 • pro-ratovergoeding, pro-rato-vergoeding (‘De vergoeding wordt pro rato berekend’)
 • qi-gongmeester (‘Qi gong is een combinatie van ademhalingstechniek, concentratie en subtiele bewegingen’)
 • spina-bifidapatiënt, spina-bifida-patiënt (‘Spina bifida betekent ‘gespleten ruggegraat’’)
 • summa-cum-laudevermelding, summa-cum-laude-vermelding (‘Zij studeerde summa cum laude af’)
 • tai-chicursus, tai-chi-cursus (‘Tai chi is van oorsprong een oosterse verdedigingskunst’)
 • terra-sigillataschaal, terra-sigillata-schaal (‘Terra sigillata betekent letterlijk ‘gestempeld aardewerk’’)
 • toties-quotiesaflaat (‘De Latijnse woordgroep toties quoties betekent ‘zo dikwijls als’’)
 • uomo-universale-ideaal (streepjes verplicht vanwege klinkerbotsing) (‘Leonardo da Vinci was een uomo universale’)
 • urbi-et-orbizegen, urbi-et-orbi-zegen (‘Urbi et orbi betekent letterlijk ‘aan de stad (Rome) en aan de (gehele) wereld’’)
 • vanillepanna-cotta, vanille-panna-cotta (‘Panna cotta is een zoete Italiaanse roompudding’)
 • viola-da-gambaconcert, viola-da-gamba-concert (‘De viola da gamba is een mooi instrument’)
 • xiang-qibeoefenaar, xiang-qi-beoefenaar (‘Xiang qi is het Chinese schaakspel’)

Als er tussen de delen van een anderstalige woordgroep al een streepje staat, blijft dat behouden in een samenstelling:

 • deux-chevauxliefhebber (‘Je ziet nog maar zelden een deux-chevaux rijden’)
 • deux-piècesontwerp (‘Daar heb je de freule in d’r deux-pièces’)
 • petit-beurrekoekjes (‘Een kopje thee met een petit-beurre gaat er altijd wel in’)
 • ve-tsinallergie, ve-tsin-allergie (‘Ve-tsin wordt vaak gebruikt om de smaak van Chinese en Japanse gerechten te versterken’)

Voor samenstellingen met Engelse delen (zoals humanresourceafdeling) gelden iets andere regels. 

Hoe schrijf je in het Nederlands een samenstelling die met een Engelstalige woordgroep begint, zoals human resources + afdeling?

Samenstellingen met een Engelstalige woordgroep erin, zoals human resources of intensive care, worden in principe helemaal aan elkaar geschreven: humanresourcesafdelingintensivecareafdeling. Het invoegen van een of meer streepjes om de duidelijkheid te verhogen mag altijd: ook human-resourcesafdelinghumanresources-afdeling en human-resources-afdeling zijn dus juist, evenals intensive-careafdelingintensivecare-afdeling en intensive-care-afdeling. Het invoegen van streepjes maakt de opbouw van de samenstelling duidelijker, maar een overdaad aan streepjes kan soms weer storend zijn bij het lezen. Bekijk dus per geval/doelgroep of een streepje echt nodig is.

Streepje

In sommige gevallen is een streepje verplicht in verband met klinkerbotsing, zoals in private-equityfonds en hightea-etagère. Als er tussen de delen van de Engelse woordgroep al een streepje staat, blijft dat behouden in een samenstelling. Ook hier is een extra streepje toegestaan, en soms zelfs aan te bevelen (zoals bij would-be-actrice).

Voorbeelden

Andere voorbeelden van samenstellingen met Engelse delen, met tussen haakjes steeds een of meer suggesties met verduidelijkende streepjes:

Engelse woordgroep
+ ander woord
volgens de hoofdregelook mogelijk
(en vaak duidelijker)
affiliate marketing
+ overeenkomst
affiliatemarketingovereenkomstaffiliate-marketingovereenkomst,
affiliatemarketing-overeenkomst,
affiliate-marketing-overeenkomst
American football + spelerAmericanfootballspelerAmerican-footballspeler, Americanfootball-speler, American-football-speler
bad guy
+ rol
badguyrolbad-guyrol, badguy-rol, bad-guy-rol
bad hair
+ day
badhairdaybad-hairday, badhair-day, bad-hair-day
best practice(s)
+ studie
bestpracticestudiebest-practicestudie, bestpractice-studie, best-practice-studie
big bang
+ theorie
bigbangtheoriebig-bangtheorie, bigbang-theorie, big-bang-theorie
big data
+ bronnen
bigdatabronnenbig-databronnen, bigdata-bronnen, big-data-bronnen,
big brother
+ maatschappij
bigbrothermaatschappijbig-brothermaatschappij,
bigbrother-maatschappij,
big-brother-maatschappij
born again christian
+ beweging
bornagainchristianbewegingborn-againchristianbeweging,
born-again-christianbeweging,
bornagain-christianbeweging,
born-again-christian-beweging
cardiac care
+ verpleging
cardiaccareverpleegkundigecardiac-careverpleegkundige,
cardiaccare-verpleegkundige,
cardiac-care-verpleegkundige
clean desk
+ policy
cleandeskpolicyclean-deskpolicy, cleandesk-policy, clean-desk-policy
clean desk
+ principe
cleandeskprincipeclean-deskprincipe, cleandesk-principe, clean-desk-principe
cold case
+ team
coldcaseteamcold-caseteam, coldcase-team, cold-case-team
cold turkey
+ methode
coldturkeymethodecold-turkeymethode,
coldturkey-methode,
cold-turkey-methode
content management
+ systeem
contentmanagementsysteemcontent-managementsysteem,
contentmanagement-systeem,
content-management-systeem
coronary care
+ afdeling
coronarycareafdelingcoronary-careafdeling,
coronarycare-afdeling,
coronary-care-afdeling
corporate identity
+ beleid
corporate-identitybeleidcorporate-identity-beleid
(het eerste streepje is verplicht vanwege klinkerbotsing)
corporate governance
+ beleid
corporategovernancebeleidcorporate-governancebeleid,
corporategovernance-beleid,
corporate-governance-beleid
corporate governance
+ opvattingen
corporategovernanceopvattingencorporate-governanceopvattingen,
corporategovernance-opvattingen,
corporate-governance-opvattingen
cross media
+ marketing
crossmediamarketingcross-mediamarketing, crossmedia-marketing, cross-media-marketing
dark fiber
+ netwerk
darkfibernetwerkdark-fibernetwerk, darkfiber-netwerk, dark-fiber-netwerk
deep sky
+ object
deepskyobjectdeep-skyobject, deepsky-object, deep-sky-object
dual core
+ processor
dualcoreprocessordual-coreprocessor, dualcore-processor, dual-core-processor
dual fuel
+ beleid
dualfuelbeleiddual-fuelbeleid, dualfuel-beleid, dual-fuel-beleid
dual fuel
+ binnenvaartschip
dualfuelbinnenvaartschipdual-fuelbinnenvaartschip,
dualfuel-binnenvaartschip,
dual-fuel-binnenvaartschip
due diligence
+ onderzoek
duediligenceonderzoekdue-diligenceonderzoek,
duediligence-onderzoek,
due-diligence-onderzoek
executive search
+ bureau
executivesearchbureauexecutive-searchbureau,
executivesearch-bureau,
executive-search-bureau
fair trade
+ winkel
fairtradewinkelfair-tradewinkel, fairtrade-winkel, fair-trade-winkel
feel good
+ film
feelgoodfilmfeel-goodfilm, feelgood-film, feel-good-film
full service
+ bureau
fullservicebureaufull-servicebureau, fullservice-bureau, full-service-bureau
good guy
+ rol
goodguyrolgood-guyrol, goodguy-rol, good-guy-rol
grand slam
+ toernooi
grandslamtoernooigrand-slamtoernooi, grandslam-toernooi, grand-slam-toernooi
heavy metal
+ band
heavymetalbandheavy-metalband, heavymetal-band, heavy-metal-band
hard hat
+ tour
hardhattourhard-hattour, hardhat-tour, hard-hat-tour
high care
+ afdeling
highcareafdelinghigh-careafdeling, highcare-afdeling, high-care-afdeling
high risk
+ virus
highriskvirushigh-riskvirus, highrisk-virus, high-risk-virus
high tea
+ etagère
hightea-etagèrehigh-tea-etagère
(het tweede streepje is verplicht vanwege klinkerbotsing)
high tea
+ gerecht
highteagerechthigh-teagerecht, hightea-gerecht, high-tea-gerecht
high tea
+ menu
highteamenuhigh-teamenu, hightea-menu, high-tea-menu
high tea
+ workshop
highteaworkshophigh-teaworkshop, hightea-workshop, high-tea-workshop
home cinema
+ systeem
homecinemasysteemhome-cinemasysteem, homecinema-systeem, home-cinema-systeem
hot stone + massagehotstonemassagehot-stonemassage, hotstone-massage, hot-stone-massage
human interest
+ verhaal
humaninterestverhaalhuman-interestverhaal, humaninterest-verhaal, human-interest-verhaal
in service
+ training
inservicetrainingin-servicetraining, inservice-training, in-service-training
intensive care
+ afdeling
intensivecareafdelingintensive-careafdeling, intensivecare-afdeling, intensive-care-afdeling
intensive care
+ arts
intensivecareartsintensive-care-arts, intensivecare-arts, intensive-care-arts
joint venture
+ partner
jointventurepartnerjoint-venturepartner, jointventure-partner, joint-venture-partner
last minute
+ aanbieding
lastminuteaanbiedinglast-minuteaanbieding, lastminute-aanbieding, last-minute-aanbieding
last minute
+ akkoord
lastminuteakkoordlast-minuteakkoord, lastminute-akkoord, last-minute-akkoord
last minute
+ boeking
lastminuteboekinglast-minuteboeking, lastminute-boeking, last-minute-boeking
last minute
+ reis
lastminutereislast-minutereis, lastminute-reis, last-minute-reis
last minute
+ ticket
lastminuteticketlast-minuteticket, lastminute-ticket, last-minute-ticket
last minute
+ vlucht
lastminutevluchtlast-minutevlucht, lastminute-vlucht, last-minute-vlucht
late night
+ show
latenightshowlate-nightshow, latenight-show, late-night-show
low budget
+ film
lowbudgetfilmlow-budgetfilm, lowbudget-film, low-budget-film
low carb
+ dieet
lowcarbdieetlow-carbdieet, lowcarb-dieet, low-carb-dieet
medium care
+ afdeling
mediumcareafdelingmedium-careafdeling, mediumcare-afdeling, medium-care-afdeling
multiple choice
+ test
multiplechoicetestmultiple-choicetest, multiplechoice-test, multiple-choice-test
new age
+ muziek
newagemuzieknew-agemuziek, newage-muziek, new-age-muziek
one man
+ show
onemanshowone-manshow, oneman-show, one-man-show
one night
+ stand
onenightstandone-nightstand, onenight-stand, one-night-stand
open source
+ software
opensourcesoftwareopen-sourcesoftware, opensource-software, open-source-software
personal branding
+ campagne
personalbrandingcampagnepersonal-brandingcampagne,
personalbranding-campagne,
personal-branding-campagne
personal computer
+ instellingen
personalcomputerinstellingenpersonal-computerinstellingen,
personalcomputer-instellingen,
personal-computer-instellingen
private banking
+ afdeling
privatebankingafdelingprivate-bankingafdeling, privatebanking-afdeling, private-banking-afdeling
private equity
+ fonds
private-equityfondsprivate-equity-fonds
(het streepje voor equity is verplicht vanwege klinkerbotsing)
private equity
+ investering
private-equityinvesteringprivate-equity-investering
(het streepje voor equity is verplicht vanwege klinkerbotsing)
private label
+ merk
privatelabelmerkprivate-labelmerk, privatelabel-merk, private-label-merk
public domain
+ software
publicdomainsoftwarepublic-domainsoftware,
publicdomain-software,
public-domain-software
public relations
+ medewerker
publicrelationsmedewerkerpublic-relationsmedewerker,
publicrelations-medewerker,
public-relations-medewerker
real life
+ soap
reallifesoapreal-lifesoap, reallife-soap, real-life-soap
real time
+ onderzoek
realtimeonderzoekrealtime-onderzoek, real-timeonderzoek, real-time-onderzoek
second opinion
+ aanvraag
secondopinionaanvraagsecond-opinionaanvraag,
secondopinion-aanvraag,
second-opinion-aanvraag
service level
+ agreement
servicelevelagreementservice-levelagreement,
servicelevel-agreement,
service-level-agreement
shaken baby
+ syndroom
shakenbabysyndroomshaken-babysyndroom,
shakenbaby-syndroom,
shaken-baby-syndroom
short stay
+ afdeling
shortstayafdelingshort-stayafdeling, shortstay-afdeling, short-stay-afdeling
sick building
+ syndroom
sickbuildingsyndroomsick-buildingsyndroom, sickbuilding-syndroom, sick-building-syndroom
sit down
+ staking
sitdownstakingsit-downstaking, sitdown-staking, sit-down-staking
social media
+ account
socialmedia-accountsocial-media-account
(het streepje voor account is verplicht vanwege klinkerbotsing)
social media
+ activiteiten
socialmedia-activiteitensocial-media-activiteiten
(het streepje voor activiteiten is verplicht vanwege klinkerbotsing)
social media
+ beleid
socialmediabeleidsocial-mediabeleid, socialmedia-beleid, social-media-beleid
social media
+ campagne
socialmediacampagnesocial-mediacampagne,
socialmedia-campagne,
social-media-campagne
social media
+ kanaal
socialmediakanaalsocial-mediakanaal, socialmedia-kanaal, social-media-kanaal
social media
+ plan
socialmediaplansocial-mediaplan, socialmedia-plan, social-media-plan
social media
+ profiel
socialmediaprofielsocial-mediaprofiel, socialmedia-profiel, social-media-profiel
social profit
+ sector
socialprofitsectorsocial-profitsector, socialprofit-sector, social-profit-sector
sweet chili
+ saus
sweetchilisaussweet-chilisaus, sweetchili-saus, sweet-chili-saus
take home
+ tentamen
takehometentamentake-hometentamen, takehome-tentamen, take-home-tentamen
tiny house
+ project
tinyhouseprojecttiny-houseproject, tinyhouse-project, tiny-house-project
trickle down
+ effect
trickledowneffecttrickle-downeffect, trickledown-effect, trickle-down-effect
vertical farming
+ systeem
verticalfarmingsysteemvertical-farmingsysteem,
verticalfarming-systeem,
vertical-farming-systeem
virtual reality
+ bril
virtualrealitybrilvirtual-realitybril, virtualreality-bril, virtual-reality-bril
whole task
+ benadering
wholetaskbenaderingwhole-taskbenadering, wholetask-benadering, whole-task-benadering
worst case
+ scenario
worstcasescenarioworst-casescenario, worstcase-scenario, worst-case-scenario
zero tolerance
+ beleid
zerotolerancebeleidzero-tolerancebeleid, zerotolerance-beleid, zero-tolerance-beleid

Voorbeelden met verplicht streepje

Voorbeelden van samenstellingen waarin het ‘Engelse streepje’ behouden blijft: 

 • all-invakantie / all-in-vakantie (‘De vakantie is all-in’)
 • black-outmoment / black-out-moment (‘Ik had een black-out’)
 • bore-outsymptoom / bore-out-symptoom (‘Een bore-out is het gevolg van verveling op je werk’)
 • break-evenpoint / break-even-point (‘We draaiden break-even’)
 • break-outspecialist / break-out-specialist (‘Een break-out is een snelle tegenaanval’)
 • break-upvalue / break-up-value (‘splitsingswaarde’; het Engels hanteert overigens de spelling breakup value)
 • burn-outsyndroom / burn-out-syndroom (‘Ze heeft een burn-out’)
 • chill-outruimte / chill-out-ruimte (‘Chill-out is een benaming voor rustige dancemuziek’)
 • cradle-to-cradleproducten / cradle-to-cradle-producten (‘Het uitgangspunt van cradle-to-cradle is dat alle onderdelen van een product opnieuw gebruikt kunnen worden’)
 • down-to-earthbenadering / down-to-earth-benadering (‘Zij blijft down-to-earth’)
 • drive-inbioscoop / drive-in-bioscoop (‘Deze bioscoop is een drive-in’)
 • knock-outsysteem / knock-out-systeem (‘Het was een technisch knock-out’)
 • lay-outman / lay-out-man (‘Hij zorgt voor de lay-out’)
 • make-updoos / make-up-doos (‘Ik draag nooit make-up’)
 • make-overprogramma / make-over-programma (‘Elke verandering heet tegenwoordig een make-over’)
 • pop-upvenster / pop-up-venster (‘Er verscheen telkens een pop-up’)
 • rock-’n-rollmuziek / rock-’n-roll-muziek (‘Een leven van seks, drugs en rock-’n-roll’)
 • top-downbeleid / top-down-beleid (‘Het beleid is top-down’)
 • warming-upoefening / warming-up-oefening (‘Zij blesseerde zich tijdens de warming-up’)
 • would-beactrice / would-be-actrice (‘Ik mag haar niet; ze is nogal would-be’)