Samenstellingen met een zin

Hoeveel streepjes komen er in ‘Ze keek me aan met zo’n wat(-)maak(-)je(-)me(-)nou(-)blik’?

Volgens de spellingregels zijn vier streepjes verplicht: wat-maak-je-me-noublik. Vaak wordt er een extra streepje ingevoegd voor de duidelijkheid: wat-maak-je-me-nou-blik. Dat vijfde streepje is niet verplicht, maar het mag zeker worden gebruikt.

Combinaties als wat-maak-je-me-nou-blik zijn in hun geheel samenstellingen. Samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar in dit geval (een deel van de samenstelling is een zinnetje) zou dat een onleesbaar geheel opleveren. Daarom verschijnen er streepjes tussen de delen van het zinnetje, en voor de leesbaarheid vaak ook een streepje vóór het laatste deel.

Meer voorbeelden:

standaardvormvorm met extra streepje voor de leesbaarheid
all-you-can-eatrestaurantall-you-can-eat-restaurant
blij-dat-ik-rijcampagneblij-dat-ik-rij-campagne
blijf-van-mijn-lijfhuisblijf-van-mijn-lijf-huis
de-paden-op-de-lanen-ingevoelde-paden-op-de-lanen-in-gevoel
doe-het-samenactiedoe-het-samen-actie
doe-het-zelfpakketdoe-het-zelf-pakket
doe-het-zelfzaakdoe-het-zelf-zaak
doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeghoudingdoe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg-houding
drag-and-dropfunctiedrag-and-drop-functie
drag-en-dropfunctiedrag-en-drop-functie
en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-instemmingen-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-in-stemming
God-is-liefdeblijheidGod-is-liefde-blijheid
het-glas-is-halfvoltypehet-glas-is-halfvol-type
het-komt-allemaal-heus-weer-goedhoudinghet-komt-allemaal-heus-weer-goed-houding
houd-je-mondgebaarhoud-je-mond-gebaar
huilen-met-de-pet-opseizoenhuilen-met-de-pet-op-seizoen
je-kunt-nooit-wetenpogingje-kunt-nooit-weten-poging
kijken-kijken-niet-kopenpubliekkijken-kijken-niet-kopen-publiek
kiss-and-ridestrookkiss-and-ride-strook
klaar-terwijl-u-wachtserviceklaar-terwijl-u-wacht-service
kom-maar-ophoudingkom-maar-op-houding
kruip-door-sluip-doorweggetjekruip-door-sluip-door-weggetje
krijg-toch-allemaal-de-klerehoudingkrijg-toch-allemaal-de-klere-houding
laat-maar-waaienbeleidlaat-maar-waaien-beleid
lach-of-ik-schietshowlach-of-ik-schiet-show
laten-we-het-maar-vergetenhoudinglaten-we-het-maar-vergeten-houding
lekker-puhgevoellekker-puh-gevoel
niet-goed-geld-teruggarantieniet-goed-geld-terug-garantie
nu-of-nooitmoedernu-of-nooit-moeder
ons-kent-onscultuurons-kent-ons-cultuur
ons-kent-onsgevoelons-kent-ons-gevoel
oog-om-oog-tand-om-tandmentaliteitoog-om-oog-tand-om-tand-mentaliteit
pompen-of-verzuipensituatiepompen-of-verzuipen-situatie
rij-op-rij-afbootrij-op-rij-af-boot
sale-en-lease-backconstructiesale-en-lease-back-constructie
sale-en-lease-backovereenkomstsale-en-lease-back-overeenkomst
sta-opfauteuilsta-op-fauteuil
sta-opstoelsta-op-stoel
to-dolijstto-do-lijst
train-de-trainersessietrain-de-trainer-sessie
trap-op-trap-afmethodetrap-op-trap-af-methode
val-doodblikval-dood-blik
van-dik-hout-zaagt-men-plankenmethodevan-dik-hout-zaagt-men-planken-methode
verdeel-en-heerspolitiekverdeel-en-heers-politiek
vlucht-of-vechtreactievlucht-of-vecht-reactie
voor-wat-hoort-wathoudingvoor-wat-hoort-wat-houding
wacht-maar-afblikwacht-maar-af-blik
walk-to-workschipwalk-to-work-schip
wat-alsanalysewat-als-analyse
wat-alsscenariowat-als-scenario
wat-alsvraagwat-als-vraag
weg-met-onsmentaliteitweg-met-ons-mentaliteit
we-moeten-praten-sms (voor de afkorting sms is een streepje verplicht)
wat-kan-mij-het-schelenbuiwat-kan-mij-het-schelen-bui
wie-het-eerst-komt-het-eerst-maaltprincipewie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-principe
zandzakken-voor-de-deurscenariozandzakken-voor-de-deur-scenario
zie-je-weltoonzie-je-wel-toon
zit-stiloefeningzit-stil-oefening
zoen-en-zoefstrookzoen-en-zoef-strook
zwaan-kleef-aaneffectzwaan-kleef-aan-effect

Langzaamaanactie is inmiddels samengesmolten tot één geheel, net als (van) likmevestje.

Overigens lezen dit soort lange combinaties in een zin als ‘Er heerste een jolige en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-in-stemming’ niet prettig. Een alternatieve spelling is: een jolige ‘en van je hela, hola, houd er de moed maar in’-stemming. Nu geven de enkele aanhalingstekens aan dat het deel voor stemming bij elkaar hoort. Het koppelteken geeft aan dat stemming ook tot het geheel behoort. Deze oplossing is bij alle lange voorbeelden hierboven mogelijk.