Leugen na leugen na leugen

Hoe konden meer dan 70 miljoen mensen stemmen op zo’n idioot?

6 november 2020 In zijn meest recente speech in het Witte Huis – gisteren rond 23:00u – liet Donald Trump een stroom aan desinformatie los op zijn toehoorders, waarmee hij de legitimiteit van de verkiezingen probeerde te ondermijnen. Ik heb nog nooit zo’n gênante vertoning gezien van een president van Amerika. Iedere keer denk je dat je het ergste wel gehad hebt met die man, maar dan overtreft hij zichzelf weer in stupiditeit en vooral ook in valsheid. De ene ongefundeerde beschuldiging na de andere kwam uit zijn mond, waaronder beweringen dat ambtenaren in Pennsylvania en Detroit zouden hebben geprobeerd om verkiezingswaarnemers van stembureaus te weren. Journalisten wilden achteraf natuurlijk graag bewijzen zien, maar de president verklaarde zichzelf niet nader en vertrok zonder één vraag te beantwoorden.

Sommige persbureaus braken de toespraak tussentijds af omdat die gewoon teveel leugens bevatte. CNN liet deze vuilspuiterij aan onterechte beschuldigingen wel integraal zien. Het was een begrijpelijke journalistieke afweging maar naderhand waren de doorgaans welbespraakte analisten voor het eerst even verstomd van pure ontsteltenis en ongeloof. Zoveel regelrechte leugens. Zoveel bewust verkondigde verzinsels die de democratie ondermijnen en dus heel schadelijk zijn voor het land. In feite was er sprake van opruiing onder de kiezers. Ik vraag mij eens te meer af hoe bijna 68 miljoen mensen op zo’n idioot konden stemmen. Zijn zij ziende blind? Lezen zij geen kranten? Kunnen zij dan echt totaal geen zin van onzin onderscheiden? Het was eng om te zien hoe Amerikaanse burgers met geweren, in wezen aangespoord door hun president, zich rond sommige telbureaus verzamelden en daar leuzen schreeuwden als ‘Stop The Counting’ of erger.

CNN besloot de stuitende speech wel integraal uit te zenden. Daarna waren de journalisten zichtbaar aangedaan. Citaat van de talkhost: ‘You see him like an obese turttle on his back, frailing in the hot sun.’

Hier een opsomming van wat de president beweerde en wat er feitelijk van waar is:

TRUMP: “We’re hearing stories that are horror stories. We think there is going to be a lot of litigation because we have so much evidence and so much proof.”

DE FEITEN: Trump heeft geen bewijs geleverd van systematische problemen bij het stemmen en het tellen van de stemmen. De ‘mailed-in ballot-counting’ (het tellen van met de post binnengekomen stemmen) verloopt juist opvallend probleemloos door het hele land, zelfs nu de VS te kampen heeft met de coronapandemie.

Eén van Trumps belangrijkste bezwaren – dat het tellen de verkiezingsdag overschrijdt – mist elke grond. Op geen enkele presidentsverkiezing ooit, zijn al de stemmen op dezelfde dag geteld en er bestaat geen wet die zegt dat zoiets moet. Het grote aantal stemmen per post en de hoge opkomst hebben het telproces in sommige, maar niet in alle gevallen, vertraagd.

Pennsylvania

TRUMP: “In Pennsylvania partisan Democrats have allowed ballots in the state to be received three days after the election and we think much more than that and they are counting those without any postmarks or any identification whatsoever.”

DE FEITEN: Het hoogste gerecht van de staat, dus niet ‘partisan Democrats’, heeft bepaald dat stembiljetten die waren ingevuld voor het eind van de verkiezingsdag, drie dagen later nog konden worden ontvangen en meegeteld. De hoogste rechter onderzocht de zaak en stemde toe in die tijdspanne. Andere staten hebben ook aanpassingen goedgekeurd voor stembiljetten die wat later arriveren in de post.

TRUMP: “Pennsylvania Democrats have gone to the state supreme court to try and ban our election observers … They don’t want anybody in there. They don’t want anybody watching them while they are counting the ballots.”

DE FEITEN: Dat is een leugen. De president geeft een valse weergave van de rechtszaak. Niemand heeft geprobeerd om verkiezingswaarnemers te weren. Democraten hebben absoluut geen poging gedaan om republikeinse vertegenwoordigers de waarneming van het verkiezingsproces onmogelijk te maken. Het ging voornamelijk om de afstand waarmee waarnemers bij de verkiezingsmedewerkers konden komen, die de per post ontvangen stemmen aan het verwerken waren. Het Trumpkamp heeft een proces aangespannen om deze waarnemers dichterbij te laten komen dan in de bestaande richtlijnen was voorgeschreven. De rechter besliste in het voordeel van dit verzoek. Dat was werkelijk alles.

Michigan

TRUMP: “Our campaign has been denied access to observe any counting in Detroit.”

DE FEITEN: Dat is onwaar. Schriftelijke stemmen (absentee ballots) werden geteld in een stembureau (convention centre) in de binnenstad waar 134 telborden waren geïnstalleerd. Iedere partij mocht een verkiezingswaarnemer per bord laten meekijken.

Ontluisterend. Trump’s hypocrisie komt hier op neer. Enerzijds zegt hij: STOP THE COUNTING IN PA & GA CAUSE I’M IN THE LEAD! En anderzijds: DON’T STOP THE COUNTING IN NV & AZ CAUSE I’M BEHIND!
Georgia

TRUMP: “The election apparatus in Georgia is run by Democrats.”

DE FEITENDit is onwaar. Aan het hoofd van de verkiezingen van deze staat is een republikein: staatssecretaris Brad Raffensperger.

TRUMP: “The 11th Circuit ruled that in Georgia the votes have to be in by election day, that they should be in by election day. And they weren’t. Votes are coming in after election day.”

DE FEITEN: Hoewel de rechtbank had bepaald dat de stemmen om 19:00u op de dag van de verkiezingen binnen moesten zijn om mee te kunnen tellen, was er een uitzondering gemaakt voor de stemmen van Amerikaanse militairen die overzee dienen. Deze konden nog ingenomen worden tot vrijdag 17:00u. De stemmen die de verkiezingsambtenaren in Georgia aan het tellen waren na verkiezingsdag zijn stuk voor stuk rechtmatig want op tijd ontvangen.

Rechtmatigheid van de stemmen

TRUMP: “If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.”

DE FEITEN: Dit is ongefundeerd. Noch Trumps campagnemedewerkers, noch verkiezingsambtenaren zijn substantiële hoeveelheden ‘illegale’ stemmen tegengekomen, laat staande hoeveelheden die de verkiezingsoverwinning van Trump in de weg zouden kunnen staan. Hij doet regelmatig voorkomen alsof de stemmen per post onrechtmatig zijn. Maar alles verloopt in overeenstemming met de stemregels, die in sommige gevallen zijn aangepast door gezagdragers vanwege de coronapandemie, dus om het stemmen voor de kiezers zo veilig mogelijk te houden.

TRUMP: “We were winning all the key locations, by a lot actually.” (Klagend dat onderhandse activiteiten zijn voorsprong zou hebben tenietgedaan.)

DE FEITEN: De omslag in het succes waarover hij spreekt wordt verklaard door de manier van stemmen in de staten, niet door één of andere malversatie. Grote steden geven hun nummers vaak langzamer door en deze stedelingen zijn doorgaans in meerderheid democratisch.
Ook stemmen per post worden meestal pas geteld aan het einde van het verkiezingsproces. Dat gedeelte van de stemmen viel niet toevallig ten gunste van Biden uit. Trump had zijn electoraat immers aangeraden om af te zien van stemmen per post, dus om in eigen persoon en op verkiezingsdag te gaan stemmen. Dit verklaart waarom Trump deze dag afsloot met winst in bijvoorbeeld Pennsylvania, Michigan, Wisconsin en Georgia maar z’n voorsprong zag wegslinken vanaf de woensdag daarna.