Van noord naar zuid, op en af en vice versa

‘Here’s Johnny’….(met de groeten van Ronnie). Tijdens een manische episode is het vaststellen van de diagnose relatief eenvoudig doordat de kernsymptomen (verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming) duidelijk herkenbaar zijn. Als psychotische symptomen op de voorgrond staan, of als er sprake is van een gemengde episode (het gelijktijdig voorkomen van manische en depressieve verschijnselen), kan de diagnose echter moeilijker te stellen zijn. Tijdens een hypomane episode is de diagnostiek soms lastiger, omdat in lichte gevallen het onderscheid met het normale functioneren alleen goed te maken is door iemand die de patiënt goed kent (heteroanamnese).

Mad Cat Bounce

Wat dacht men, dat ik boos was voor de sier?
Het zat ’m in de aard van ons soort leeuwen.
Ik werd aanhankelijk als een hongerig huisdier.
Ook mijn gebrul zou uitmonden in geeuwen.

Zowel jager als gejaagde mocht op eigen kracht
het lichaam van haar tweespalt niet genezen.
Woest maar zelfredzaam tot rust gebracht
was ik weldra op mijn dokters aangewezen.

Praten moest ik (ze hielpen als de beste).
Het bleek dat ik mijn wezen zelf verpestte.
Ze joegen de kat bij het prooidier vandaan

maar wisten zich geen raad met wat hen restte.
Kun je, als je ziet, hier is geen redden aan
niet beter de kat maar z’n gang laten gaan?

©Ronald van Noorden ©Cum Suis 2011