Beste boer, een beetje respect graag

De wetenschap werkt al jaren in je voordeel.

We schijnen als klein land een relatief grote bijdrage te leveren aan de gezamenlijke geldpot van Europa. Alleen al daarom lijkt het mij verstandig om goed bij te houden wat er in Brussel wordt besproken en besloten. Neem de European Environment Agency. Die hebben onlangs een rapport uitgebracht, genaamd ‘State of nature in Europe’, dat de milieuproblemen weer eens opsomt.

Ik vat samen:
1: Het overgrote deel van de natuur in Europa is in arme of slechte conditie.
2: Deze situatie wordt alleen maar erger.
3: De belangrijkste oorzaak voor deze achteruitgang ligt bij de intensieve landbouw.

Het tegenstrijdige is dat de ‘Common Agricultural Policy’ (CAP) van de EU de intensieve landbouw nog steeds bevoordeelt. Dit komt voornamelijk omdat hervormingen, als het belonen van agrariërs die zich wel inspannen voor een gezond milieu (onder andere dmv de ‘Farm for Fork’ strategie of de ‘European Green Deal’), weerstand ondervinden van boerengroeperingen in sommige lidstaten.

Daartoe behoort Nederland. Zoals wij weten gaat het er in ons land nogal hectisch aan toe als gevolg van ‘trekkerterroristen’. Mechanische paardenkrachten compenseren wat het boerenbrein aan intelligentie moet ontberen. Zo forceerde Farmers Defence Force zich een weg naar Den Haag waar het haar alternatieve waarheden onder veel bedreiging door de strot wrong van bestuurders. Sommigen van hen zagen zich genoodzaakt aangifte te doen bij de politie wegens intimidatie of erger. Anderen dansen (inmiddels) naar de pijpen van deze landbouwcriminelen.

Ondertussen blijft het een wetenschappelijk feit dat de agrarische sector in Nederland verantwoordelijk is voor 47% van de CO2-uitstoot. Je kunt een grote bek opzetten en met boerenverbolgenheid de gier van je eigen gelijk rondstrooien tot de stank van de domheid ondraaglijk wordt en ons als medeburgers naar de keel grijpt, maar de werkelijkheid ploeg je niet zomaar onder de zoden.

Bind je in, boer, laat het denken aan denkers over en gebruik je tractor waarvoor hij gemaakt is. (Zo’n werktuig van meer dan 500 pk kon trouwens ook alleen maar ontstaan dankzij de wetenschap.)