Bericht voor een verdwaalde klimaatontkenner.

Hoe komen klimaatontkenners en complotdenkers aan hun irritante ‘wijsheden’? Ze praten elkaar massaal na, zoveel is zeker. Zijn deze mensen nog te redden? Ik hoor ze vaak beweren dat de NOS een onbetrouwbaar nieuwsmedium is. Ze doen dat meestal in agressieve bewoordingen die weinig ruimte overlaten voor debat. Zouden ze een gerenommeerd instituut als het IPCC wel geloven? Ik maak me weinig illusies, maar voor degene onder hen die het, al lezende, tot hier heeft gebracht:

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een organisatie van de Verenigde Naties om de risico’s van klimaatverandering te evalueren. Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieuorganisaties en andere organisaties. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in, aan collegiale toetsing onderworpen, wetenschappelijke tijdschriften.

Het IPCC heeft als doel zonder partijdigheid en op wetenschappelijke wijze een duidelijke, transparante en objectieve evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie in verband met de klimaatveranderingen. IPCC-rapporten horen objectief om te gaan met beleidsrelevante wetenschappelijke, technisch en socio-economische factoren. Ze moeten aan hoge wetenschappelijke en technische maatstaven voldoen en hebben als doel zo veel mogelijk verschillende geografische en wetenschappelijke perspectieven weer te geven. Om het geschetste doel te bereiken wordt elk rapport van IPCC volgens een vaste werkwijze opgesteld: aan de hand van een tevoren opgestelde inhoudsopgave wordt door een groot aantal auteurs de beschikbare kennis en wetenschap bijeengebracht in een concept-rapport. In twee commentaarronden wordt vervolgens iedereen uitgenodigd om wetenschappelijk commentaar en kritiek te leveren, aanvullende informatie aan te dragen en de auteurs te wijzen op mogelijk over het hoofd geziene literatuur. De eerste ronde is open voor elke wetenschapper ter wereld. Na die eerste ronde wordt het commentaar verwerkt en wordt een nieuw concept opgesteld. De tweede commentaarronde verloopt via de regeringen, die op hun beurt de eigen deskundigen en wetenschappers vragen om wetenschappelijk, feitelijk commentaar te leveren. Na deze twee ronden wordt het definitieve rapport opgesteld. Alle rapporten en de daarbij behorende Technical Summaris (TS) worden volledig door de betrokken wetenschappers geschreven, zonder enige bemoeienis van politici of beleidsmakers. (Bron: wikipedia)

Ben je er nog, ‘Climat Science Denier’? Dan volgt nu een recent bericht uit de werkelijkheid. Een onlangs uitgebracht onderzoeksrapport van het IPCC meldt het volgende: de zeespiegel stijgt harder dan gedacht en er is meer kans op overstromingen. Als gevolg van de opwarming van de aarde smelten gletsjers wereldwijd in rap tempo. In IJsland verdween in 2019 voor het eerst een gletsjer als gevolg van klimaatverandering en in de Zwitserse Alpen werd een begrafenis gehouden voor de Pizol-gletsjer.

De conclusie van bijna ieder rapport van het wetenschappelijk klimaatpanel is helder: overheden reageren te traag op klimaatverandering. Er is gecoördineerde, collectieve actie nodig om de schade aan ecosystemen en menselijke leefgebieden te beperken. Ik voeg eraan toe dat het in eerste instantie belangrijk is dat we het gezag van het IPCC onderkennen en de rapporten van deze organisatie voor waar houden.