NIEUWE DICHTER:Van wie? ‘Ik verwed je er een tientje om dat je een jongen bent.’

Ellen Deckwitz leest gedicht nummer 4651 voor

De jury voor het beoordelen van inzendingen van de Derde Turing Gedichtenwedstrijd bestond uit Ramsey Nasr (voorzitter), Turing Foundation bestuurslid Alexander Ribbink, dichteres Ellen Deckwitz, zanger/gitarist Mauro Pawloski en actrice Halina Reijn. Gerrit Komrij was ambassadeur van de wedstrijd.In het Radio-1 programma Met Het Oog Op Morgen werd wekenlang een selectie uit de 100 beste…

Ellen Deckwitz / John Jansen van Galen

Vanaf 1990 tot maart 2015 was John Jansen van Galen presentator van het radioprogramma Met het Oog op Morgen van de NOS. Deze uitzendingen sloot hij altijd af met een gedicht, als contrapunt bij het nieuws van het voorafgaande uur. Het Radio-1 programma besteedde ook aandacht aan de Turing Gedichtenwedstrijd. Zo werd er een selectie uit de 100 beste gedichten voorgelezen en besproken. John Jansen van Galen was de presentator toen Ellen Deckwitz het gedicht Lada voorlas. Alle dichters bleven gedurende het gehele beoordelingsproces anoniem. De namen werden pas weer aan de gedichten gekoppeld op de avond van de uitreiking.


ANALYSE: Lees over de ontstaansgeschiedenis van een gedicht uit Het Eenmansimperium.

Het gedicht R/r (In memoriam R. Stoute)

Voordat René Stoute een verhalenbundel schreef met een meeslepende titel, scheen hij een onverschillig stuk vreten dat bietsend en gappend door de hoofdstad zwierf. Dit vertelde mij althans een oud klasgenoot, die ook naar Mokum was verhuisd. De mannen waren geen vrienden, wel lotgenoten, twee grachtengordeljunks met schrijfaspiraties. De klasgenoot beweerde te zijn afgekickt. Zijn…

Het kasboek kraakt (It all adds up to zero)

Je start een eenmanszaak. Je doet als schrijver wat je kan. De rol van uitgever bevalt je. Je koestert de inwendige designer. De geboren ambtenaar haalt koffie. En dan? Wat als het kunstwerk klaar is? Ga je ’t dan verkopen? Ben je ook zo’n goede zakenman?
Helaas. Budgetneutraal was het streven, maar je stuurt je bundels naar redacties, juryleden, recensenten. Een hap in de begroting. Dit wordt een dure grap.
Wat maakt het uit? Je hoeft niet van je pen te leven. Wil je dát? Zeg deze woordwinkel vaarwel! Word klantgericht! Schrijf Web Content, of hoe die drijfjacht ook mag heten. Wat je ook doet, de wereld zal je snel vergeten.


RECENSIE: Lees een recensie van Het Eenmansimperium.

Solovlucht van een bipolaire copiloot

Locatie: een hiphopkelder van een middelgrote stad in de provincie. Je zou de avond saai noch inspirerend kunnen noemen. De optredens waren, tot dan toe, tamelijk voorspelbaar. Terwijl de tent toch ‘Home of the Brave’ werd genoemd. Die naam was trouwens ook niet origineel.Toen ontstond er plotseling commotie. Een man van rond de zestig had het…

POËTISCH DILEMMA:‘Dichten of dijkverzwaren.’

Dichten over schrijverschap en zeespiegelstijging

‘Dichten of dijkverzwaren, dat is de kwestie’. Zo heette het gedicht dat ik in 2016 instuurde voor Turings Nationale Gedichtenwedstrijd. De onafhankelijke jury vond het goed maar ik won er geen prijs mee. Geen probleem. Op de lof die mij werd toegezwaaid kon ik maandenlang teren. De jury schreef: Vooral op het gebied van muzikaliteit en ritme een ijzersterk gedicht. Die hele eerste strofe met enkel eenlettergrepige woorden werkt echt fantastisch. Tijdens het lezen kun je het gedicht ook meteen horen. Woordspel kan al snel te veel aandacht vragen binnen een gedicht en daardoor geforceerd aandoen, maar het waterwoordspel in…

Wachter

Jij halfman! Drempelvrezer bij de poort.
Jij weet geen zier. Van elk bestaan
slechts ogen, handen in ’t voorbijgaan,
niet de klop die bij dit huis hoort.

Het gat is dicht maar niet gesloten.
Vrijheid lonkt! Dus is er geen gedrang,
niet tussen mij en andere malloten;
wij zoeken daar geen doorgang.

Er staat een dubbelleven bij de poort.
Hij houdt verdwaalde sterren in hun baan.
Patiënten blijven, dokters mogen gaan
met een simpel gebaar of wachtwoord.

De wereld van die diender lijkt zo wijd,
want nimmer was zij nauwer dan hij wenst.
Hij kent de mijne niet. De beperktheid
van haar ronding heeft hem nooit begrensd.

©Ronald van Noorden ©Cum Suis
(Gedicht opgenomen op blz. 102 in de bloemlezing)
De Arbeiderspers, ISBN: 9789029586429


AFSCHEID: ‘Hij kraste zijn vaarwel op een bijsluiter…’

Wij respecteren zijn keuze

Pillendraaister Drie dragees schreef de dokter en altijd maar dat meisje dat diens duisternis vertaalde met een lach. Ze zette onleesbare briefjes om van onbegrijpelijk naar onbeduidend, zichzelf onbetaalbaar makend. Ze scheen bezorgd, dat was al wat. Ze maalde en mengde, bundelde krachten tot een handvol hoop. Navigerend tussen meterslange lades, zwevend boven haar precisieschalen,…

MANISCHE INSPIRATIE: Bipolaire vluchten over het koekoeksnest.

Van noord naar zuid, op en af en vice versa

Mad Cat Bounce Wat dacht men, dat ik boos was voor de sier?Het zat ’m in de aard van ons soort leeuwen.Ik werd aanhankelijk als een hongerig huisdier.Ook mijn gebrul zou uitmonden in geeuwen. Zowel jager als gejaagde mocht op eigen krachthet lichaam van haar tweespalt niet genezen.Woest maar zelfredzaam tot rust gebrachtwas ik weldra op mijn dokters aangewezen. Praten moest ik (ze hielpen als de beste).Het bleek dat ik mijn wezen zelf verpestte.Ze joegen de kat bij het prooidier vandaan maar wisten zich geen raad met wat hen restte.Kun je, als je ziet, hier is geen redden aanniet beter…

Een zondag in Lagorce

De kerk is uit, de boeren worden jagers, en schieten
offervaardig een rustdag aan flarden.

Verdreven vogels vluchten in de toren, maar de koster
houdt geen schuilkerk voor vluchtelingen.

Voor zijn late dienst hangt hij zelf in de touwen.
En zie: het regent lood.

De mannen hebben schik om wat hun voor
de loop komt van godswege.

©Ronald van Noorden ©Cum Suis
(Gedicht opgenomen op blz. 86 in de bloemlezing)
Uitgeverij Augustus, ISBN: 9789045705385

DATINGSITEGEDICHT: Wat ‘Her Tinder Touch’ al niet heeft aangericht.

De assepoester van de Swipe generatie

Het onderstaande gedicht werd in 2016 ingestuurd voor deelname aan de Turing Nationale gedichtenwedstrijd (nu genaamd: De Gedichtenwedstrijd). Ik noemde het toen Tinderella. Alle gedichten in de tweede ronde werden voorzien van een persoonlijke feedback. Deze luidde voor dit gedicht: Zeer mooi, erg vakkundig gedicht dat iets van de tijdsgeest perfect verwoordt. Vooral in de…