En zo gebeurde het. EGO maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op zijn persoonlijke EGO-exoplaneet, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En EGO zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. Een creatieve dag.