Het is een vrij beroep maar toch…

De kunstenaar die in haar handen zat, belandde nooit in haar hoofd.

Haar man noemde haar een kleikunstenares. Hij vond haar werk zo mooi dat hij een professionele oven wilde aanschaffen. Dan hoefde ze niet steeds met die broze beelden over straat. Er was genoeg ruimte voor zo’n ding in het nieuwe huis. Zij vond het onzin. ‘Teveel eer’ zei ze. Dat bakken kon net zo goed op de kleiclub.

Potten draaien deed ze ook (die ze daarna voorzag van opgelegd reliëf). Ze had een vaste hand, zelfs als ze de schijf al trappend in beweging moest houden. Ditmaal vroeg haar man haar niets meer; hij zorgde voor een elektrische draaitafel thuis. Zelf vervaardigde hij hierop ook weleens wat. Ze waren nooit lang samen maar zij met haar beelden en hij als pottenbakker wekten kortstondig de indruk van een harmonisch huwelijk.

Johnson Tsang’s ‘Mind-Bending’ Sculptures. Uit de serie ‘Open Mind’.

Anderen zagen ook wat zij kon. Hun bewondering vermengde zich bij sommigen met eigenbelang. Ze namen voorbeelden mee – beeldjes, plaatjes, amuletten – en vroegen haar om een kopie. Ze kon geen nee zeggen. Zo zat ze eens gedenkpenningen te maken voor een carnavalsvereniging. Haar man stak er een stokje voor. De Raad van Elf kon de pot op. Zijn vrouw was een kunstenares, geen productiemedewerkster.

Zijn carrière verliep voorspoedig. Ze verhuisden naar een nog rianter huis. Hij richtte daar een atelier voor haar in met alles erop en eraan. Hij stimuleerde haar zich nu volledig te storten op het kunstenaarschap. Aan reproducties deed ze allang niet meer, maar helaas liep haar levensstijl niet synchroon met de nieuwe mogelijkheden. Het zat ‘m dan ook niet in de middelen.

Hij verbleef steeds vaker en steeds langer in het buitenland. Hij kreeg de allures van een internationale zakenman die deed wat hij wilde en meer. Hij gedroeg zich als zo’n typische ‘Nouveau Riche’ die een gevaar vormt voor zichzelf. Zij waakte over een huishoudpot van uitdijende proportie maar koesterde – wars van weelde – het meisje van gewone komaf. Zij vervolmaakte in haar villa in een chique buitenwijk in Brussel in stilte het gewoon zijn (en blijven).

Het kunstenaarschap zat levenslang in haar handen maar nooit in haar hoofd. Ik herinner mij onderling geplaag en wederzijdse kritiek van minzaam elkaar respecterende ouders. Het zijn spaarzame momenten waarop mijn vader en moeder in één ruimte verkeerden. Soms zie ik hen samen in haar ‘hobbykamer’. Dat leverde meestal één werk op van haar hand en één gewrocht dat meteen in elkaar werd gekneed. Er is echter één exemplaar van zijn misvormde vazen bewaard gebleven.

Ik verbeeld me hoe mijn moeder het ding met ingehouden lach meeneemt naar haar kleiclub en het daar van een glazuurlaag voorziet. Zelfs zij kon er nauwelijks iets van schoonheid aan verlenen. Nu brengt het misbaksel, beter dan wat dan ook, mijn vaders bewondering voor haar in beeld. Verder zie ik er het blijvende bewijs in van hun liefde ondanks alles. Sommige dingen kunnen werkelijk mooi zijn van lelijkheid.

Misbaksels verdienen geen voetstuk

Leve de verfspuiters met een inclusiever beeld van het verleden.

Ik ben er voor hoor: het van top tot teen bekladden van ‘monumentale’ mannen die fout zaten in onze koloniale geschiedenis en dus beslist geen voetstuk verdienen. Dat verkeerde verleden vormt voor mij niet eens het hoofdprobleem. Het zou slechts een aanleiding zijn om er eens lekker over heen te gaan met verfpotten in verschillende kleuren. En om teksten op de sokkel te schrijven als ‘Wangedrocht’, ‘Misbaksel’ of ‘Lelijk uitgietsel’.

Heftiger mag ook natuurlijk (Dief, Racist, Fascist, Fuck You), maar zelf voel ik geen boosheid, slechts completeerwoede. Ik heb deze sculpturen als kunstwerk altijd te onaf gevonden, juist omdat ze zo af waren. Er ontbrak iets aan, een destructieve ‘touch’. Dat hyperrealistische heeft iets onbehaaglijks. Dat een reactie mijnerzijds uitbleef had te maken met luiheid en goed fatsoen. En met angst voor de gevolgen.

Wat ik dan weer jammer vind, is dat besloten wordt de beelden, juist in dit stadium van vervolmaking door verf en verminking, uit de openbare ruimte weg te halen.

Houd je van één of meer van de volgende dingen: druipsteenkaarsen, stalagmieten, veel stroop op je pannenkoek, filmpjes van tsunami’s of aardverschuivingen, lawines, bouwvallen, schroothopen, sloopplaatsen, Jackson Pollock en ander abstract expressionisme? Dan zal deze nieuwste ‘rage’ je aanspreken, denk ik.

Vogelkak op bronzen koppen heb ik ook altijd prachtig gevonden. Van die witgele meeuwenflatsen met nog iets onverteerbaars erin. Als vrije vogel zou ik deze heren graag in de haren zitten. Ik zou keihard krijsen en mijn grote boodschap doen vol onverwerkte klonters. Jammer hoor dat er altijd een ambtenaar opduikt met een hogedrukspuit die het ‘verhaal’ dat daar ontstaat – de kunstzinnige interactie zeg maar – onbewogen uitwist.

Nu maken mensen met kennis van zaken en veel gevoel voor rechtvaardigheid mikpunten van deze voorbije helden. Ik vind het resultaat van hun acties veel beter dan een bordje erbij met een genuanceerde uitleg over de historische figuur in kwestie. Boze mensen schrijven betere teksten. Woorden die ik niet uit m’n spuitbus zou krijgen. Esthetischer ook vanwege de rijkgeschakeerde kronkels en het bonte kleurgebruik.

Verwijdering van ledematen komt het resultaat ook ten goede, vind ik. Wat ik dan weer jammer vind, is dat besloten wordt de beelden, juist in dit stadium van vervolmaking door verf en verminking, uit de openbare ruimte weg te halen. Niet doen overheden. De wisselwerking in het spanningsveld tussen heden en verleden geeft deze struikelblokken de esthetische status die openbare kunst zo vaak moet ontberen.

Nou goed, een overtuigende tekst richting bestuurders is niet aan mij besteed. Ik heb weleens een gedichtje geschreven over dit fenomeen, dat ik hierbij afdruk. Ondertussen zeg ik: succes woedende massa, maak iets moois van jullie pispalen. (P.S.: met het ‘crapuul’ in onderstaand rijm doel ik niet op jullie hoor.)

Schijtnesten (Memento Park)

Ze leken bij hun leven reeds verouderd,
toch staan ze hier nog even breedgeschouderd
op hun sokkels aan de grond:
de boven elke smart verheven beelden
van hoogbevoorrechten en ruimbedeelden
hun hoofden zwaar van stront.

Het onkwetsbaar brons van de gewezen helden
moest het in ieders plaats ontgelden
maar na de stenen en de kogels
waaraan ’t crapuul zich heeft bezeerd
is de rust onder hun blikken weergekeerd;
standvastig nog als pleisterplaats van vogels.

(Uit de bundel Schrammenbloed, ©Cum Suis, 2012)