De assepoester van de Swipe generatie

Wat ‘Her Tinder Touch’ al niet heeft aangericht.

Het onderstaande gedicht werd in 2016 ingestuurd voor deelname aan de Turing Nationale gedichtenwedstrijd (nu genaamd: De Gedichtenwedstrijd). Ronald van Noorden noemde het toen Tinderella. Alle gedichten in de tweede ronde werden voorzien van een persoonlijke feedback. Deze luidde voor dit gedicht:

Zeer mooi, erg vakkundig gedicht dat iets van de tijdsgeest perfect verwoordt. Vooral in de laatste helft overtuigt dit gedicht, want aanvankelijk klinkt de combinatie van het zeer traditionele rijmschema, het moraliserende thema, en het afstandelijke perspectief nogal belerend (wat niet wil zeggen dat de ‘les’ niet helemaal terecht is). Naar het einde toe komt er meer plaats voor ambiguïteit (vrij willen zijn van ‘dwangprofeten’, niet meer te hoeven ‘kreunen voor de eeuwigheid’ is begrijpelijk) en neemt het gedicht de lezer volledig mee. De ‘wij’-vorm, die impliceert dat elk van ons (ook Tinderella zelf dus) zo tot oppervlakte en tijdelijk vermaak wordt herleid, is uitstekend gekozen. De v-v-v alliteratie aan het einde (prachtige zin!) roept perfect de snel herhaalde swipe-beweging op, maar doet het gedicht ook mentaal nagalmen in de leegte. Virtuoos.

Jury van Turings Nationale Gedichtenwedstrijd 2016
Assepoester heeft geen tijd meer om te wachten tot de fee haar koppelt met de man van haar leven. Tegenwoordig moet ze daar zelf voor zorgen! Gelukkig bestaat er zoiets als de dating-app Tinder. Meet Tinderella. Een romantische verbinding komt vaker niet tot stand dan wel. Ze veegt de mindere goden in één vloeiende beweging aan de kant.

Tja, als je zo’n waardering krijgt (virtuoos!), kun je de vraag stellen wat je nog meer moet doen om in de prijzen te vallen. Toch is het verstandiger om je daar niet op te fixeren en je tevreden te stellen met het deskundige commentaar van de voorjury. Het ging om een persoonlijke beoordeling van medewerkers van de poëzietijdschriften Awater en Poëziekrant.

Het gedicht is nu opgenomen in de bundel Het Eenmansimperium

Van Noorden deed zijn voordeel met deze professionele feedback. Hij veranderde alleen nog de naam van het gedicht. Hij noemde het een tijdlang Her ‘Tinder’ Touch. Het gedicht is nu opgenomen onder de naam Generatie Swipe in de bundel Het Eenmansimperium, uitgegeven door uitgeverij Cum Suis.

Generatie Swipe


Je passies zijn niet groot en kort van duur,
de smaak van het moment beheerst je leven,
de stemming van de dag of van een uur
beïnvloedt onophoudelijk je streven.

Je dient de gril van je gemoed; al geven
wanen geen voldoening, een nieuw geloof
is goed voor even (je moet er blind en doof
voor zijn, of gek, of in het nauw gedreven).

Goeroes, wonderdokters, dwangprofeten,
al die dwazen voor bepaalde tijd
die je te woord staat tegen beter weten…

Wie kreunt nog voor de eeuwigheid?
Je haalt ons binnen en je moet ons kwijt;
wij worden met een vingerveeg vergeten.

Schrijver: Ronald van Noorden © 2016 Cum Suis


Voor de geïnteresseerden, hier een kleine geschiedenis van de ontwikkeling van dit gedicht. In 2012 noemde Ronald van Noorden het RP (naar de datingsite Relatie Planet die in die tijd nog populair was). Het gedicht eindigde minder sterk toen, namelijk met de zin: ‘wij worden met een muisklik weer vergeten!’ In 2016 doopte de auteur zijn gedicht om tot ‘Tinderella’, in 2017 tot Her ‘Tinder’ Touch, en nu noemt hij het Generatie Swipe. Het is onder die naam opgenomen in de bundel Het Eenmansimperium.

Schrijven over ’t schrijven zelf en over zeespiegelstijging

Dichten of dijkverzwaren, dat is de kwestie’

Zo heette het gedicht dat Ronald van Noorden in 2016 instuurde voor Turings Nationale Gedichtenwedstrijd. De onafhankelijke jury vond het goed, maar de schrijver won er geen prijs mee. Geen probleem. Op de lof die hem werd toegezwaaid kon hij maandenlang teren. De jury schreef:

Vooral op het gebied van muzikaliteit en ritme een ijzersterk gedicht. Die hele eerste strofe met enkel eenlettergrepige woorden werkt echt fantastisch. Tijdens het lezen kun je het gedicht ook meteen horen. Woordspel kan al snel te veel aandacht vragen binnen een gedicht en daardoor geforceerd aandoen, maar het waterwoordspel in dit gedicht met spoelen, drijven, wassen, lekken etcetera, blijft mooi in balans. Het is aanwezig, maar het wordt nooit teveel.
Naast een fantastisch ritme, bevat het gedicht ook nog eens een aantal geweldige regels zoals ‘Je kunt de vindingrijkheid van water nauwelijks overdrijven’ en de slotzin ‘Hij moet nog zoveel kwijt van zijn gemoedstoestand’.

Commentaar van de jury van De Nationale Gedichtenwedstrijd 2016.
Felipe IV a Caballo (1635-36), Diego Velázquez. (Museo del Prado / WWF). Het Prado Museum en het WWF plaatsten een nieuwe voorstelling van een klassiek schilderij naast het oude om ons op een originele manier op de ernst van klimaatopwarming (en dus van zeespiegelstijging) te wijzen. Over elkaar heen geprojecteerd is het effect zo mogelijk nog dramatischer, vind ik. (Met permissie) Ik zou kunst die esthetisch blijft maar ook begaan is met maatschappelijke vraagstukken, als de hoogste vorm van artistieke expressie willen bestempelen.

Later kreeg Van Noorden twijfels over het gedicht. Had het misschien aan de titel gelegen dat zijn inzending, ondanks die geweldige beoordeling, zelfs niet in de wedstrijdbundel belandde met de 100 beste gedichten? Was de verwijzing naar Shakespeare toch een beetje te flauw geweest?

Je zou er bijna van gaan drinken!

Om antwoord op die vraag te krijgen stuurde hij het gedicht het volgende jaar opnieuw in, maar nu genaamd ‘Verdronken Land’. De inhoud liet hij ongemoeid. Ook nu mocht zijn bijdrage op een goede beoordeling rekenen. De dichter viel echter alweer niet in de prijzen. De misgelopen cheque vormde geen probleem, maar hoe zat het met zijn eeuwige roem?

Helaas, hij moest er kennelijk in berusten een ‘ijzersterke’ dichter te blijven voor een zeer beperkte kring van fijnproevers. Je zou er bijna van gaan drinken (ware het niet dat hij dat al deed). Gelukkig had de jury weer enorm genoten. Men schreef:

Het geweldige aan dit gedicht is dat het heel erg grappig is terwijl het zichzelf doodserieus neemt. Ondertussen toon je hier een sterk taalgevoel en slaag je erin om die taal heel beheerst en vindingrijk te spinnen rond de centrale thematiek van het waarom van het schrijven. Sterk gedicht, waarvoor dank!’

Commentaar van de jury van De Nationale Gedichtenwedstrijd 2017.

Van Noorden is dus niet onopgemerkt gebleven. We gunnen hem zijn klaagzang, maar nu hij kiezen moet tussen een bestaan als miskend poëet of ‘niet zijn’, blijkt de keuze snel gemaakt. To be or not to be? Maak het vooral niet hoogdravender dan nodig, zou ik zeggen. Er is geen sprake van een vraag, laat staan van een dilemma; zolang het water hem niet aan de lippen staat, valt er goed te leven in dit kikkerland.

Een semi-geëngageerd schrijver in een neoliberale rechtstaat kan opstandig van de daken schreeuwen hoe erg hij het vindt dat de wereld wegkwijnt door klimaatopwarming. (Het is nog erger dan buiten de prijzen vallen op een schrijfwedstrijd.) Er zelf tegen strijden, dat komt in het geval van Van Noorden neer op: erover schrijven. Hij maakt onze slappe houding t.a.v. de milieuproblematiek tot thema van zijn kunst, maar neemt gelukkig ook zichzelf de maat.

Er moet meer gelachen worden in de poëzie.

Voor dit doel lijkt dichten misschien niet het aangewezen middel, maar dat is nou eenmaal wat Van Noorden doet. Ik houd van zijn zelfspot, van zijn tot thema gemaakte schrijven en van zijn gespeelde verongelijktheid over de ondraaglijkheid van het bestaan (dat hij desondanks tot de laatste druppel wil ervaren). Voordat het optrekkend vocht hem het land uit jaagt, laat hij hopelijk nog wat gedichten na die de juiste ironische toon bevatten om de humor ervan te waarderen. Dat is fijn, er moet meer gelachen worden in de poëzie.

De zee zal vast niet voor hem wijken, maar een verademing vormt het onderstaande vers van deze schrijver wel!

Verdronken Land

Hoor hoe de dichter dicht dat vocht maar kracht onder
een kurk is, zee wat macht achter de duinen. Maar
lees de krant; één ramp spoelt alles aan de kant.

Je kunt de vindingrijkheid van water nauwelijks overdrijven.
Noch die van zuipers. Dus wij gebruiken ons verstand. Wie
voelt zich niet ontmand door de wassende waarheid?

Een hooggebergte vlijt zich lekkend neer in onze boezem,
terwijl de kust – die vervaarlijk oprukkende rand – haar
zilte lippen aan ‘t fronsend voorhoofd brandt.

‘Vaarwel mijn strand’. Shakespeare schijnt ons te verlaten.
Maar voordat groente brak smaakt en rivieren in zijn
verzen schijten, verhogen wij de scheidingswand.

Waar het ons tegenzat was hij wel vaker dissonant.
Als ‘de vis aardt naar de zee’, dan de dronkaard naar zijn
drank. Leg hem niet uit hoe hij aan lager wal belandt.

‘Onder water worden tranen onzichtbaar.’ O ja, hij laat vast
iets pathetisch na. Maar dood door verdrinking ligt niet voor
de hand. Hij moet nog zoveel kwijt van zijn gemoedstoestand.

Schrijver: Ronald van Noorden ©Cum Suis 2015

Vertolker gezocht van een vertaling

Welke chansonnier voelt zich geroepen?

Beste Mevrouw Kaandorp,

Ik heb een vertaling c.q. bewerking gemaakt van het lied ‘Entre l’amour et l’amitié’ van Henri Tachan.
Nu weet ik wel dat u een eigen repertoire hebt en als geen ander in staat bent om originele songs te schrijven.
Volgens mij kunt u genoemd lied echter prachtig vertolken.
Wilt u mijn vertaling raadplegen?
Ik hoop van u te horen.

Met een vriendelijke groet,
Ronald van Noorden

Licentie verleend door UMG (namens Universal Music Division Barclay) en 1 organisatie voor muziekrechten.

Ha Ronald,

Mooi lied, mooie bewerking ook. Ik krijg gemiddeld per jaar een liedje of 10 toegestuurd door allerlei vriendelijke mensen. Ik heb er helaas nog nooit een kunnen gebruiken. Vaak zijn ze gewoon te slecht, soms behoorlijk goed, maar het grootste probleem is meestal dat het gewoon mijn idioom niet is. Er staan dan woorden in die ik zelf nooit zou gebruiken en dus ongeloofwaardig klinken uit mijn mond.

Jouw lied zit erg goed in elkaar, een mooi thema ook, maar het is niet een tekst die bij mij past.

Maar bedankt voor het toesturen en ik wens je veel succes met teksten schrijven.

Hartelijke groet,
Brigitte Kaandorp

v

Entre l’amour et l’amitié
Henri Tachan

Entre l’amour et l’amitié
Tussen verliefd zijn of bevriend
Il n’y a qu’un lit de différence,
ligt heus geen wereld van verschil.
Un simple “pageot”, un “pucier”
Ik heb je lichaam niet verdiend 1
Où deux animaux se dépensent,
maar waar een weg is, is een wil.2
Et quand s’installe la tendresse
Als dan wat tederheid ontstaat
Entre nos corps qui s’apprivoisent,
tussen van schuld doordrongen lijven.
Que platoniquement je caresse
Als ik je strikt platonisch streel
De mes yeux ta bouche framboise,
maar wij de liefde haast bedrijven.
Alors l’amour et l’amitié
Staart dan verliefd zijn of bevriend
N’est-ce pas la même romance?
niet door dezelfde roze bril?
Entre l’amour et l’amitié
Zeg me, verliefd zijn of bevriend
,
Dites-moi donc la différence…
wat is nog eigenlijk het verschil?

Je t’aime, mon amour, mon petit,
Al heb je… mijn liefde…verdiend,
Je t’aime, mon amour, mon amie…
blijf jij…toch maar liever…mijn vriend.

Entre l’amour et l’amitié
Tussen verliefd zijn of bevriend
ils ont barbelé des frontières,
heeft men de grenzen aangegeven.
Nos sentiments étiquetés,
Onze gevoelens, uitgekiend,
Et si on aime trop sa mère
’t wordt allemaal precies omschreven.
Ou bien son pote ou bien son chien,
Zo hou je van je man, zo van je hond,
Il paraît qu’on est en eau trouble,
we worden in ’t nauw gedreven.
Qu’on est cliniquement freudien
Jij bent een homo, jij bent bie,
Ou inverti ou agent double,
dus wil je daar dan ook naar leven?
Alors qu’l’amour et l’amitié
Of wij verliefd zijn of bevriend
Ont la mêm’e gueule d’innocence,
houd dat maar liever even stil.
Entre l’amour et l’amitié
Zeg me, verliefd zijn of bevriend,
Dites-moi donc la différence…
wat is nog eigenlijk het verschil.

Je t’aime, mon amour, mon petit,
Al heb je… mijn liefde…verdiend,
Je t’aime, mon amour, mon amie…
blijf jij…toch maar liever…mijn vriend.

Entre l’amour et l’amitié
Met dat verliefd zijn of bevriend
La pudeur a forgé sa chaîne,
voelden wij ons vaak verlegen.
A la barbe du Monde entier
Je werd gezien, je werd gescreend,
Et de ses gros rir’es gras de haine,
je had de hele wereld tegen.
Bon an, mal an, les deux compagnes
Door dik en dun, wij met z’n twee,
Se dédoublent ou bien s’entremêlent,
je kon ons niet meer zomaar scheiden.
Comme sur la haute montagne
Wij vlogen op de wolken mee,
Le ciel et la neige éternelle,
er kwam geen ander tussenbeiden.
Entre l’amour et l’amitié
Of je bevriend bent of verliefd,
Se cache un petit bout d’enfance,
daar staat een kind nog niet bij stil.
Entre l’amour et l’amitié
Tussen verliefd zijn of bevriend,
Il n’y a qu’un lit de différence…
ligt heus geen wereld van verschil.

Je t’aime, mon amour, mon petit,
Al heb je… mijn liefde…verdiend,
Je t’aime, mon amour, mon amie…
blijf jij…toch maar liever…mijn vriend.

Paroles et Musique: Henri Tachan
Vertaling/bewerking: Ronald van Noorden

1 [Alternatief voor regel 3: Een simpel bed, onaangediend,]
2 [Alternatief voor regel 4: vraagt het verlangen wat ’t wil.]