De toon van een sollicitatiebrief

Hoe kritisch kun je zijn in je vacature?

Zou onderstaande sollicitatiebrief aanslaan denk je? De sollicitant voelt zich verplicht te melden dat hij, in het recente verleden, kritisch stond tegenover zijn potentiële werkgever. De manier waarop Natuurmonumenten zijn kritiek heeft behandeld vindt hij echter een compliment waard. Ook komt hij naar aanleiding hiervan tot het aanstippen van zijn eigen kwaliteiten.

Het Fort bij Spijkerboor staat onder beheer van Natuurmonumenten.

Deze sollicitatie op de door u geboden functie van ‘Boswachter Natuurbeheer’ zou incompleet zijn als ik hier niet vermeldde dat ik uw organisatie heb veroordeeld om haar kapbeleid. Ja, ik ben zo’n kritisch lid dat boze brieven schreef. Ik deed fanatiek mee aan de publieke discussie over bomenkap die begin dit jaar losbarstte.

Ik wist natuurlijk dat ik niet veel invloed had op uw beslissingen. Opgeteld bij de protesten van vele andere ontevredenen kreeg ik echter toch het gevoel dat mijn stem is gehoord. Ik vernam dat u minder bomen gaat kappen. U heeft dat besloten na raadpleging onder leden en donateurs. Dat strekt de natuurbeheerder tot eer.

De communicatie binnen uw organisatie blijkt goed te werken. U legt uw oor daadwerkelijk te luisteren bij wat er leeft in de samenleving. Hier zie ik een verband met één van de belangrijkste vereisten van de door u geboden functie. Ik begrijp dat die ook verbinding en communicatie vergt, het onderhouden van contacten, een goede klantgerichtheid en sociale vaardigheid.

Ik denk dat ik dat kan; goede relaties opbouwen en onderhouden, dus werken aan een gedegen verstandhouding met alle betrokkenen. Het lijkt mij van nut voor elke organisatie om kritische leden binnen haar gelederen te hebben. Ik zou het erg fijn vinden als ik mijn betrokkenheid als lid met mijn toewijding als werknemer mocht uitbreiden.

Mijn kracht is gelegen in het opbouwen en onderhouden van netwerken en in het coördineren van – binnen de organisatie aanwezige – kennis en kunde. Met name in mijn functie van treindienstleider en omroeper heb ik mezelf communicatieve vaardigheden, organisatievermogen en ervaring als coördinator eigen gemaakt die ik graag weer zou benutten in de door u geboden functie.

Ook wat betreft de wat meer specifieke vereiste voor deze baan – vastlegging van gegevens in datasystemen, het verrichten van uitvoerende werkzaamheden – denk ik u positief te kunnen verrassen. Ik weet de weg op internet. Fysieke arbeid in de natuur zie ik als een welkome en gezonde afwisseling.

Wat ik u daarnaast kan bieden is: Iemand met een goede algemene ontwikkeling (hbo-denkniveau) die hij creatief weet in te zetten. Iemand met zorg om de milieuproblematiek en met liefde voor de natuur. Een vrolijke, gedisciplineerd werkende collega.

Voor de rest verwijs ik u naar mijn C.V. die ik u bijgaand toestuur. Ik zou het bijzonder op prijs stellen indien u mij uitnodigt voor een nadere kennismaking.