Tautologie

Bij een tautologie staan er twee woorden of begrippen in een zin die vrijwel hetzelfde betekenen of uitdrukken. De betekenis wordt onnodig herhaald.

  • Maurits denkt dat hij morgen vermoedelijk vrij is. (denkt en vermoedelijk drukken beide een onzekerheid uit)
  • De minister was er graag bij geweest, maar hij is echter verhinderd door een staking van het openbaar vervoer. (maar en echter betekenen hetzelfde in deze zin: ze geven beide een tegenstelling aan)


De tautologie is niet altijd fout. Ze kan ook gebruikt worden als stijffiguur: bepakt en bezakt, eeuwig en altijd, nooit ofte nimmer.