Bedrijvende en lijdende vorm

Zet zinnen in de bedrijvende vorm om een tekst vloeiend te laten lopen. Een tekst met veel zinnen in de lijdende vorm leest ongemakkelijk. Bij de bedrijvende vorm doet het onderwerp in de zin iets. Bij de lijdende vorm ondergaat het onderwerp iets. De bedrijvende vorm wordt daarom ook wel de actieve vorm genoemd. De lijdende vorm noem je ook wel de passieve vorm.

  • Bedrijvende vorm: Henk kamt de hond.
  • Lijdende vorm: De hond wordt gekamd door Henk.
  • Bedrijvende vorm: Mijn broer heeft de laptop gerepareerd.
  • Lijdende vorm: De laptop is door mijn broer gerepareerd.


In de lijdende zin staat altijd een vorm van de hulpwerkwoorden worden of zijn. Vaak staat ook het voorzetsel door in de zin.

Je kunt een tekst dus het beste zo veel mogelijk in de bedrijvende vorm schrijven. Gebruik het hulpwerkwoord worden zo weinig mogelijk.